aothedugr

Άρθρα - aode.gr

Άρθρα - aode.gr (321)

Συγκεντρωμένη εδώ θα βρείτε όλη την αρθρογραφία του aode.gr.

9f07f61c9df52da344da079b00eeca76 LΆρθρο του Λεωνίδα Σκερλετόπουλου

"Ο καθένας μπορεί να θυμώσει –αυτό είναι εύκολο. Αλλά το να θυμώσει κανείς με το σωστό άτομο, στο σωστό βαθμό και τη σωστή στιγμή, για τη σωστή αίτια και με το σωστό τρόπο –αυτό δεν είναι εύκολο"
Αριστοτέλη, Ηθικά Νικομάχεια

Με μία πρώτη ματιά μπορούμε να πούμε ότι την αρχή για την έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης την όρισε ο Αριστοτέλης, ή επίσης ο Δαρβίνος που υποστήριξε ότι οι συναισθηματικές εκφράσεις είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για την επιβίωση. H συναισθηματική νοημοσύνη (ΣΝ), προέκυψε όταν η επιστημονική κοινότητα άρχισε να αμφισβητεί το υπάρχον μοντέλο μέτρησης νοημοσύνης (IQ) και ανακάλυψαν τις ελλείψεις του με την "δεκαετία του εγκεφάλου" να έχει χαρίσει σημαντικά ευρήματα.

Εν συντομία η ΣN αποτελεί ένα συνδυασμό ικανοτήτων που επιτρέπουν το άτομο α) να αναγνωρίσει, να κατανοήσει και να ελέγχει τα συναισθήματα του, β) να αναγνωρίσει και να κατανοήσει τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων, και γ) να χρησιμοποιήσει αυτή την γνώση για να επιτύχει σωστή επικοινωνία και ισορροπία.

Η ικανότητα της ΣΝ, έχει αναφερθεί να σχετίζετε με την θετική και αυξημένη απόδοση στην εργασία, την ηγεσία, την φυσική και ψυχική υγεία. Μέσα απο την εμπειρία μας έχουμε παρατηρήσει την ιδιαίτερη συμβολή της στην εργασία και την επιχειρηματικότητα. Πιο συγκεκριμένα στον κόσμο των επιχειρήσεων, οι επιχειρηματίες που εκδηλώνουν πάθος για την εργασία τους τείνουν να είναι πιο πετυχημένοι από εκείνους που δεν εκδηλώνουν θετικά συναισθήματα για το αντικείμενο τους. Επιπρόσθετα οι πελάτες και συνεργάτες αυτών των ανθρώπων παρουσιάζουν μεγαλύτερο δείκτη πιστότητας καθώς οι άνθρωποι αυτοί δημιουργούν ένα ισχυρό αίσθημα εμπιστοσύνης σε όποιον συνεργάζεται μαζί τους.

Το απρόβλεπτο περιβάλλον των επιχειρήσεων και η ταύτιση της ΣΝ με την δημιουργικότητα είναι τα δυο πιο σημαντικά σημεία που συνδέουν την επιχειρηματικότητα με την ΣΝ ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια του κύκλου ζωής της επιχείρησης (start up).

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στην Εργασία και Επιχειρηματικότητα

Η Talent smart σε μια έρευνα ανάμεσα σε 33 σημαντικές επαγγελματικές δεξιότητες αναγνώρισε ότι η ΣΝ μπορεί να προβλέψει με περισσότερη ευστοχία την απόδοση στην εργασία με ποσοστό επιτυχίας 58% σε όλους τους κλάδους (Forbes, 1/9/2014). Άλλα στοιχειά που πρόεκυψαν από έρευνες στην ΣΝ είναι οτι άνθρωποι με υψηλό δείκτη εισπράττουν μεγαλύτερο εισόδημα – κάθε βαθμός ΣΝ ισοδυναμεί με 1300$ ετήσιο επιπλέον εισόδημα για τον κάτοχο. Συμπληρωματικά μόνο το 20% των υπο-αποδοτικών ανθρώπων έχουν υψηλό δείκτη ΣΝ ενώ 90% των υπέρ αποδοτικών έχουν υψηλό δείκτη.

Τα θετικά συναισθήματα μπορούν να μετατρέψουν παλιές εμπειρίες σε κερδοφόρες λύσεις και να οχυρώσουν το άτομο από το στρες της εργασίας που συνήθως καταβάλει τους αυτοαπασχολούμενους και πλήττει την παραγωγικότητα.

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη και Κοινωνικός επιχειρηματίας

Ποια είναι η σύνδεση όλων των παραπάνω με τον Κοινωνικό Επιχειρηματία; Εξ αρχής λαμβάνουμε ως αξίωμα ότι ο Κοινωνικός επιχειρηματίας ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι περισσότερο προσηλωμένος σε αυτή από κάθε άλλο επιχειρηματία. Αυτό επαληθεύετε διότι ο Κ.Ε. νιώθει την ευθύνη επίτευξης του κοινωνικού σκοπού που έχει επικεντρωθεί και αν δεν δημιουργήσει βιώσιμο εισόδημα θα ναυαγήσει ο σκοπός. Λειτουργεί σαν πράκτορας της κοινωνικής αλλαγής και έχει την ικανότητα να δημιουργεί καινοτόμες λύσεις για κοινωνικά προβλήματα. Όλα αυτά όμως στηρίζονται στην ικανότητα του για α) ενσυναίσθηση, β) αυτογνωσία, γ) αυτοδιαχείριση, δ) Διαχείριση δικτύων.

Αναπτύσσοντας τα παραπάνω, η ενσυναίσθηση είναι να μπορεί το άτομο να βιώσει το πρόβλημα μέσα από τα μάτια των ανθρώπων που το βιώνουν. Να τους ακούσει και να μιλήσει στην γλώσσα τους - Συνήθως το πρόβλημα περιέχει μέσα του τους σπόρους της λύσης του. Η αυτογνωσία αναφέρετε στην συναισθηματική ισορροπία εσωτερικά ώστε να μπορεί το άτομο να επεξεργαστεί πληροφορίες αποτελεσματικά. Αυτοδιαχείριση, είναι να έχει τον έλεγχο του εαυτού, σέ όλα τα στάδια δραστηριοποίησης. Να συγκρατεί τον παρορμητισμό και την έπαρση που μπορούν να οδηγήσουν σε αρνητικά αποτελέσματα. Τέλος, η Διαχείριση δικτύων. Τα δίκτυα αποτελούν βάση για την εξέλιξη κάθε κοινωνικής επιχείρησης και η σωστή εκμετάλλευση μπορεί να οδηγήσει προοδευτικά σε εξασφαλισμένη επιτυχία Τα δίκτυα αποτελούνται από ανθρώπους και οι άνθρωποι εμπιστεύονται και κτίζουν σχέσεις. Η ικανότητα να διαχειρίζεται τις ανθρώπινες σχέσεις είναι καταλυτικός παράγοντας.

Ας ξεκινήσουμε από την μορφή της Κοιν.Επιχ. Στην Ελλάδα που είναι ουσιαστικά συνεταιρισμός με ελάχιστο όριο συμμετοχής 5-7 μεριδιούχους (Ν.4019/11). Πόσο θα επηρεάσει η ικανότητα αυτοδιαχείρισης, ενσυναίσθησης, επικοινωνίας και κατανόησης την αρμονία της συνεργασίας; Αναλογιστείτε την περίπτωση διένεξης εσωτερικά. Τώρα μεταφερθείτε νοητικά στο στάδιο της κορύφωσης όπου όλοι οι μεριδιούχοι εκτοξεύουν ταυτόχρονα απόψεις, αυξάνεται η ένταση και καταλήγει πυρά. Στον αντίποδα σκεφτείτε την ιδία περίπτωση να καταλήγει σε μια ισορροπημένη συνάντηση όπου προσπαθούν τα μέρη να καταλήξουν στην ιδανική επιλογή που θα προκύψει αμοιβαίο όφελος.

Από μια άλλη οπτική που εξετάζει την σχέση του Κοινωνικού Επιχειρηματία με το περιβάλλον του προκύπτει ότι:
"η ικανότητα να μπορεί να κατανοεί, αλληλεπιδρά, καινοτομεί, να ταυτίζεται και να υποστηρίζει τα ενδιαφερόμενα μέρη στο περιβάλλον που επιλέγει να δραστηριο-ποιηθεί θα δημιουργήσουν βάση για την ενεργοποίηση ενός υποστηρικτικού οικο-συστήματος κοινωνικής οικονομίας".

Ένα παράδειγμα της ενσυναίσθησης ΣΝ στην εφαρμογή του μοντέλου καταπολέμησης κοινωνικού προβλήματος με επιχειρηματικό πνεύμα είναι η πρωτοβουλία "A Child for Every Eating House". Το πρόβλημα ξεκινά από το γεγονός ότι 1 στα 3 παιδιά στην Εσθονία ζεί κάτω από το όριο της φτώχιας και πολλά από αυτά αντιμετωπίζουν την πείνα. Μια καινοτομική προσέγγιση ήρθε να βελτιώσει το σύστημα μέσα από την κατανόηση της κατάστασης που πραγματικά ζούν οι ωφελούμενοι από την παραδοσιακή προσέγγιση. Η παραδοσιακή προσέγγιση είναι τα συσσίτια σε ορισμένα σημεία υπό μορφή φιλανθρωπίας. Αυτή η προσέγγιση παρατηρήθηκε να είναι άσχημη για την αυτο-εκτιμηση και γενικά έχει αρνητικές ψυχολογικές επιπτώσεις. Τα παιδιά που βρίσκονται εκεί στιγματίζονται με την "ετικέτα του φτωχού". Η νέα προσέγγιση δημιουργεί ένα δίκτυο με καφέ και εστιατόρια που υιοθετούν ένα παιδί για μία μέρα. Στην διάρκεια της ημέρας το παιδί αυτό συνάπτει σχέσεις με το προσωπικό γνωρίζει το μαγαζί και προσφέρει σε αυτό ως μέρος του ενώ σιτίζετε πλήρως. Σε μερικές περιπτώσεις δημιουργήθηκαν και συνθήκες κατάλληλες ώστε να προσφερθεί εργασία (ηλικία, ικανότητα, κ.ο.κ).

Γενικά οι κοινωνικές επιχειρήσεις από την φύση τους στηρίζονται στις σχέσεις με το δίκτυο τους και την κοινότητα οι οποίοι αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη και διατήρηση της αλλαγής. Υπάρχει πληθώρα από παραδείγματα κυρίως στον χώρο της υγείας όπου η κοινότητα συντέλεσε να ναυαγήσουν τεράστια κοινωνικά project γιατί οι εμπλεκόμενοι φορείς δεν δώσανε την βαρύτητα που έπρεπε στην κοινότητα. Όπως αναφέρει ο Kottler στην δουλεία του γύρω από την καταπολέμηση της φτώχιας, οι φτωχοί ξέρουν καλύτερα πώς να βγουν από την φτώχια αν τους δοθεί κίνητρο και εργαλεία. Την ίδια προσέγγιση είχε και ο Dr Yunus Mohammad και ίδρυσε την Grameen Bank. Η προσέγγιση στην κοινωνική οικονομία και τα κοινωνικά προβλήματα πρέπει να είναι από κάτω προς τα επάνω (Bottom up) όπως ορίζεται η Επικοινωνία για Κοινωνική Αλλαγή (DevCom). Εν κατακλείδι η ικανότητα ο κοινωνικός επιχειρηματίας να αντιμετωπίζει την άρνηση της αλλαγής, την αντίσταση, τις καθημερινές δυσκολίες χωρίς συναισθηματική φόρτιση, οδηγεί στην λήψη καθαρών αποφάσεων που είναι καταλύτης για την ανάπτυξη, ωρίμανση και διατήρηση.

Ο κίνδυνος της έλλειψης Συναισθηματικής Νοημοσύνης

Την ερώτηση «γιατί να ασχοληθώ με όλα αυτά;», έρχεται να απαντήσει η νευροεπιστήμη λέγοντας «Αν δεν το κάνεις εσύ θα το κάνει ο εγκέφαλός σου για σένα». Ο ρόλος του μεταιχμιακού συστήματος με κέντρο αποφάσεων την αμυγδαλή, η οποία αποτελεί το κέντρο συναισθημάτων του εγκεφάλου, έχει την ιδιότητα να παίρνει τον έλεγχο από το λογικό μέρος (νεοφλοιό). Αυτό συμβαίνει σε καταστάσεις υψηλού στρες. Το αποτέλεσμα είναι συνήθως πράξεις μη κοινωνικά αποδεκτές. Το φαινόμενο αυτό ονομάστηκε «Η πειρατεία της Αμυγδαλής». Είναι μια πειρατεία γιατί το συγκεκριμένο τμήμα του εγκεφάλου μας δρα 80.000 πιο γρήγορα από το γνωστικό τμήμα, και γι αυτό είναι σχεδόν αδύνατο να ελέγξουμε ταχυτάτη απελευθέρωση αδρεναλίνης.

Αναπτύσσοντας την Συναισθηματική Νοημοσύνη

Έχοντας καλύψει την ΣΝ ως έννοια, εφαρμογή και χρησιμότητα ήρθε το σημείο να αναρωτηθούμε αν είναι δυνατό να καλλιεργηθεί. Για χρόνια υπήρχε ένας διάλογος αν οι ηγέτες γεννιούνται ή γίνονται. Η ΣΝ σαν βασικό χαρακτηριστικό του ηγέτη είναι άραγε δυνατόν να αναπτυχθεί; Είναι έμφυτο η επίκτητο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας του ατόμου;

O Goleman (1998) υποστηρίζει ότι είναι δυνατό να καλλιεργηθεί αλλά όχι με παραδοσιακές εκπαιδευτικές πρακτικές. Η ΣΝ αναπτύσσετε από αναγνώριση και εκτεταμένη πρακτική, ανατροφοδότηση από συνεργάτες και φίλους, και από την διάθεση του ατόμου να αυτοβελτιωθεί. Με επιμονή και πρακτική μπορούν να επιτευχθούν μόνιμα αποτελέσματα.

Στην Θερμοκοιτίδα της The Nest έχουμε εντοπίσει τον ρόλο και την ανάγκη για την καλλιέργεια ΣΝ. Παράλληλα με την ΣΝ δίνεται έμφαση στα νέα ηγετικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο Κ.Ε. τα οποία συνθέτουν το φίλτρο της επιτυχίας. Οι Κ.Ε. πρέπει να περάσουν από ένα δομημένο πρόγραμμα που ακολουθεί ένα διεθνές πρωτόκολλο το οποίο σέβεται εξίσου την ακαδημαϊκή εμπειρία δίχως να στερεί την πρακτική εμπειρία. Η γνώση αφορά την πληροφορία την ίδια, ένα ακατέργαστο διαμάντι. Αυτό που στοχεύουμε είναι η επίγνωση δηλαδή το στάδιο κατά το οποίο η γνώση είναι εσωτερική συνειδηση και εφαρμόσιμη. Αυτό συμβαίνει μέσα από πράξη, διασύνδεση, δικτύωση, μέντορες, συνεργα-τικούς χώρους και μια πληθώρα εργαλείων και μεθόδων. Όλα τα παραπάνω στοχεύουν να θωρακίσουν τον Κ.Ε. και να τον καταστήσουν ώριμο να αντιμετωπίσει το ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Κλείνοντας προτείνετε να αγκαλιάσετε την αλλαγή. Ενημερωθείτε για την λειτουργία του συναισθηματικού εγκεφάλου και αρχίστε να "προπονείστε" στην αναγνώριση των συναισθημάτων σας την στιγμή που αυτά συμβαίνουν. Ζητήστε ανατροφοδότηση, παρατηρήστε τα συναισθήματα που προκαλεί η συμπεριφορά σας στους συνεργάτες σας και ετοιμαστείτε για ένα ταξίδι γνωριμίας με τον νέο σας εαυτό. Ο στόχος είναι να αναγνωρίσετε τα συναισθήματα σας, τις αντιδράσεις σας και πόσο συχνά είστε 100% υπόλογοι για αυτά π.χ. «με εκνευρίζεις με τον τρόπο σου» άρα «αισθάνομαι θυμό». Προσέξτε τις στιγμές που αντιδράτε και αναζητήστε, γιατί αντιδράτε. Είστε κουρασμένοι, πεινασμένοι, ή μήπως πιστεύετε ότι η οπτική σας είναι η πιο έγκυρη; Σε όλη την διάρκεια του δρόμου για την αυτοβελτίωση να θυμάστε ότι η ευφυΐα δεν μπορεί να βοηθήσει όταν τα συναισθήματα έχουν κλονιστεί.

 

Πηγή: www.epixeiro.gr

689309 IMG 6213Συνέντευξη στο Θανάση Χαράμη

H Xριστίνα Μαρτίνη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα, ξεκίνησε να σπουδάζει μάρκετινγκ, έκανε στροφή στο σχέδιο μόδας και κατάφερε από το Λονδίνο να βρεθεί στο δημιουργικό του Louis Vuitton. Μερικά χρόνια αργότερα θα γίνει η μεταγραφή της και θα βρεθεί ως inhouse designer στην ομάδα του οίκου Balenciaga σχεδιάζοντας τις σειρές υποδημάτων του οίκου για δύο χρόνια. Μετά από περίπου δέκα χρόνια καριέρας και ζωής στο εξωτερικό η Χριστίνα αποφασίζει να γυρίσει στην Ελλάδα για να κάνει οικογένεια και να ζήσει στην Κέρκυρα.  

Ο Νικόλας Μίνογλου γεννήθηκε στο Λονδίνο, μεγάλωσε στην Ελλάδα και συνέχισε με σπουδές στο εξωτερικό. Επιστρέφει στην Αθήνα το 2006 και αναλαμβάνει την οικογενειακή επιχείρηση υποδηματοποιίας ενώ 4 χρόνια μετά ιδρύει το online κατάστημα υποδημάτων myshoe.gr.   

Οι δύο αυτοί νέοι γνωρίζονται τυχαία, συμπαθούν ο ένας τον άλλο αμέσως, έχουν σκεφτεί περίπου το ίδιο πράγμα, μοιράζονται την ιδέα τους και κάπως έτσι γεννιέται το brand Ancient Greek Sandals. H Xριστίνα σχεδιάζει τα σανδάλια από την Κέρκυρα και ο Νικόλας προετοιμάζει την εμπορική εξόρμηση η οποία τελικά θα γίνει στο Λονδίνο το 2012.  

Η επιτυχία είναι ακαριαία! Η πρώτη παραγγελία ξεπερνά κάθε προσδοκία και σήμερα το αρχαιοπρεπή made in Greece σανδάλια γίνονται ανάρπαστα σε περίπου 300 σημεία πώλησης και 50 χώρες.

Προσπαθώντας να ανακαλύψουμε το πώς και το γιατί τα σανδάλια τους έχουν μπει στις βιτρίνες των πιο διάσημων μπουτίκ του κόσμου, στην γκαρνταρόμπα της Ριάνα και στα πιο εκλεκτικά online shops, τους συναντήσαμε για να περπατήσουμε όλο το απόγευμα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, καταλήξαμε στο λόφο του Αρείου Πάγου και φωτογραφίσαμε τα υπέροχα σανδάλια με το ιδανικότερο φόντο.

"Αυτό που θέλαμε ήταν να εξελίξουμε το κλασικό αρχαιοελληνικού ύφους σανδάλι που συναντάς σχεδόν σε όλα τα μαγαζιά στο Μοναστηράκι και να το κάνουμε πολύ πιο κομψό, σύγχρονο και ποιοτικό. Γνωρίζοντας πως το εγχείρημα δεν θα ήταν εύκολο, δουλέψαμε σκληρά και το προετοιμάσαμε αρκετό καιρό ώστε να μην παρουσιάσουμε κάτι που ήδη έχει γίνει και που θα ανταποκρίνεται στα στάνταρντς του εξωτερικού."

 

Η Ελλάδα;

Και στην Ελλάδα δεδομένων των συνθηκών μπορούμε να πούμε πως είμαστε πολύ χαρούμενοι με την εξέλιξη. Ένώ αρχίσαμε με δύο μόλις μαγαζιά πλέον έχουμε πολύ περισσότερα σημεία πώλησης και η ζήτηση όλο και πληθαίνει. Απλά εδώ η επιτυχία ήρθε όταν πια είχε γίνει ήδη το ξεκίνημα στο εξωτερικό. Το σημαντικότερο για εμάς είναι πως ζούμε εδώ, έχουμε την επιχείρηση μας εδώ και συνεργαζόμαστε με τεχνίτες από την πατρίδα μας. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο και οικονομικό να έχουμε ρίξει το βάρος της παραγωγής στο εξωτερικό, αλλά δεν μας αφορά. Είναι μέρος της φιλοσοφίας να υπάρχει όχι μόνο το ελληνικό design στα σανδάλια, αλλά και μια συνέχεια στη σύνδεση τους με την Ελλάδα.

 

Θεωρητικά είστε ένα ''ακριβούτσικο'' brand. 'Όταν ξεκινάς με στόχο το εξωτερικό δε σε πολυνοιάζει αυτό ή απλά υπάρχει εσφαλμένη σύγκριση με τα σανδάλια που πωλούνται στο Μοναστηράκι;

Οι τιμές δεν έχουν να κάνουν με το άνοιγμα στο εξωτερικό. Θα μπορούσαμε να είμαστε πιο φτηνοί, αλλά αυτό θα σήμαινε εκπτώσεις στην ποιότητα, την κατασκευή και τα υλικά. Το ότι θέλουμε να είμαστε μια 100% ελληνική εταιρεία μας κοστίζει λίγο πιο ακριβά και αυτό αναγκαστικά περνάει και στην τελική τιμή. Ακόμη και τα κουτιά ή οι πάνινες σακούλες με το σήμα μας που συνοδεύουν κάθε ζευγάρι είναι ελληνικής παραγωγής. Θα μπορούσαμε να τα αγοράζουμε με το κιλό από την Κίνα σε τιμές εξευτελιστικές, αλλά δεν θα ήταν σύμφωνο με αυτό που θέλουμε να υποστηρίξουμε που είναι να στηρίξουμε την Ελλάδα. Νομίζω πως αν τελικά κάναμε όλα τα παραπάνω για να βγούμε στην αγορά πιο φτηνοί, μακροπρόθεσμα θα χάναμε αντί να κερδίζουμε φίλους που εκτιμούν αυτό που θα αγοράσουν και θα καταλάβουν αμέσως γιατί δεν είμαστε σαν τα φτηνότερα σανδάλια που είναι κρεμασμένα στα μαγαζιά με τα τουριστικά είδη.

 

Αλήθεια πώς ήταν το ξεκίνημα στο εξωτερικό τη στιγμή που η χώρα γινόταν διάσημη για την κρίση; Υπήρξε μια άλλη αντιμετώπιση;

Για να είμαστε ειλικρινείς πιστεύαμε πως θα ήταν πρόβλημα, αλλά τελικά δεν είχαμε τέτοια περιστατικά. Νομίζω κανείς δεν μας είδε σαν τους αφερέγγυους Έλληνες που θέλουν να κάνουν μια αρπακτική ή που προσπαθούν να πουλήσουν κάτι δεύτερης ποιότητας. Αν κάνεις σωστή δουλειά και έχεις να παρουσιάσεις κάτι προσεγμένο τότε δεν νομίζουμε πως κάτι τέτοιο ισχύει. Υπήρξε βέβαια και αρκετή στήριξη από το showroom Rainbow Wave το οποίο ήταν ο διαμεσολαβητής στο άνοιγμά μας.

 

Το μέλλον των Ancient Greek Sandals; Πώς βλέπετε να αναπτύσσεται το φιλόδοξο αυτό πρότζεκτ;

Έχουμε πολλές ιδέες στο μυαλό μας και σκεφτόμαστε και άλλα αντικείμενα και αξεσουάρ που θα μπορούσαν να γίνουν μέλη της σειράς. Τελικά και προς το παρόν  καταλήγουμε πως είναι καλύτερο να είσαι πάρα πολύ καλός σε ένα πολύ συγκεκριμένο προϊόν από το να κάνεις λίγο από δω και λίγο από κει, μπερδεύοντας στο τέλος και τον πελάτη. Τίποτα δεν αποκλείεται αλλά τα σανδάλια είναι και θα παραμείνουν η ταυτότητά μας.

 

Πείτε μου για την στιγμή που μάθατε πως κάποιος διάσημος αγόρασε τα σανδάλια σας;

Πρώτη ήταν η Michelle Williams, τα αγόρασε μόνη της πρόπερσι το καλοκαίρι. Μετά μέσω του press office στο Λονδίνο, που είχαν επαφές με διάφορους στιλίστες, στείλαμε παπούτσια στην Kate Moss και σε μερικούς ακόμη διάσημους. Η Κate Moss δεν έχουμε μάθει ποτέ αν τα φόρεσε ή όχι γιατί ακόμη δεν έχουμε εντοπίσει φωτογραφία. Κατά καιρούς μας ενημερώνουν και μας στέλνουν φωτογραφίες με μεγάλα ονόματα που έχουν από μόνα τους αγοράσει τα σανδάλια και ναι, είμαστε χαρούμενοι για αυτό. Δύο χρόνια πριν μας είχαν ζητήσει να σχεδιάσουμε πρόταση για την εμφάνιση της Μαντόνα στο Super Bowl και είχαμε στείλει ζευγάρια που τελικά δεν φορέθηκαν. Από τις πιο φανατικές πελάτισσες είναι η Naomi Watts, η Emma Watson, η Diane Kruger, η Rihanna και η Sarah Jessica Parker. Mία όμως από τις καλύτερες στιγμές ήταν πριν δύο χρόνια στο Λονδίνο, στις αρχές μας όταν μια κουκλάρα, στιλάτη κοπέλα που περνούσε μπροστά μας συνειδητοποιήσαμε πως φορούσε τα σανδάλια μας με τον πιο όμορφα συνδυασμένο τρόπο. Είναι καλό αυτό που γίνεται με τους διάσημους που τα φοράνε και μακροπρόθεσμα δυναμώνει το brand αλλά οι ποιο ωραίες στιγμές είναι όταν τα βλέπεις στο δρόμο από κορίτσια και αγόρια που τα φοράνε και τα χαίρονται.

 

Αθήνα, Κέρκυρα, παιδιά, υποχρεώσεις στο εξωτερικό και παράλληλες επαγγελματικές δραστηριότητες. Πώς στο καλό συνδυάζονται όλα αυτά και πώς μπορούν δύο άνθρωποι να "τρέχουν" ένα διεθνές brand από την Ελλάδα και από απόσταση;

Τέλεια! Μιλάμε στο τηλέφωνο τρεις φορές τη μέρα, ανταλλάσσουμε email όλη την ημέρα, βρισκόμαστε όποτε χρειάζεται, ταξιδεύουμε...Στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο, αλλά τελικά βρήκαμε το ρυθμό μας και συνεργαζόμαστε άψογα. Το παίρνουμε βήμα βήμα νομίζω και οι δύο. Δε χρειάζεται αναγκαστικά να γίνει ''πολυεθνική''. Θέλουμε να μεγαλώσει κι άλλο, αλλά δε μας ενδιαφέρει η ταχύτητα και η υπερβολή. Πέρα από το οικονομικό κομμάτι πρέπει να σου αρέσει και αυτό που κάνεις και να μπορείς να ζεις όπως και όπου θες. Εμάς και μας γεμίζει δημιουργικά και μας ενδιαφέρει να είμαστε στην Ελλάδα και να ζούμε τη ζωή μας. Θέλουμε να κρατήσει και γνωρίζουμε πως όταν κάτι σε ζορίσει δεν θα έχει μέλλον.

 

Πηγή: www.lifo.gr

ekpaΤο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει  πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων εισαγωγής/φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επικοινωνία και ΜΜΕ» για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 (παράταση υποβολής αιτήσεων έως την 15η Σεπτεμβρίου 2014).

Μία εκ των κατευθύνσεων του μεταπτυχιακού προγράμματος αφορά τα Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, η οποία συνδέεται άμεσα με το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στη νέα διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Αριστείδου 11, κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή και ώρες 10:00-13:00, εκτός από το διάστημα 11-29/8/2014, οπότε και η Γραμματεία θα παραμείνει κλειστή.

 

Στα συνημμένα αρχεία μπορείτε να βρείτε την προκήρυξη με την οποία ανακοινώνεται η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων καθώς και την περιγραφή της κατεύθυνσης Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης.

Στο TEDx AUEB είπα όσα δεν συζητώνται δημόσια

  • Σάββατο, 26 Ιουλίου 2014 15:39
  • Γράφτηκε από

728 af051e53e61836f6ffd9f157c79bebc6Άρθρο του Τάσου Παγκάκη*

Listening is not simply hearing the words that are spoken. Listening is understanding why the words were spokenλέει ο μοναδικός Simon Sinek και ελπίζω αυτό να έγινε με τα νέα παιδιά που πήραν μέρος στο TEDx AUEB τον Μάρτιο 2014. Γιατί το γράφω τώρα το άρθρο; Γιατί βλέπω πόσο σημαντικό και αναζωογονητικό είναι πια για κάποια νέα παιδιά, που στήνουν διοργανώσεις TEDx στα πανεπιστήμια. Πόσο διαφορετικό είναι να το κάνουν μέσα σε κλειστά ιδρύματα ή εχθρικά προς τις νέες ιδέες. Τέλος, γιατί στο TEDx AUEB είπα ορισμένα πράγματα, που δεν συζητώνται από κανένα κόμμα, καμμία οργάνωση, κανένα φορέα στη χώρα. Μη φοβάστε, «δεν την ψώνισα», αλλά έχω μεγάλη ανάγκη η χώρα μου να συζητά προς το μέλλον και όχι να αναμασά το παρελθόν.

Αυτή είναι η παρουσίασή μου στο slideshare και παρακαλώ όσους μπορούν και θέλουν, να τη μοιραστούν στις συντροφιές τους και με φίλους τους, αντί να σχολιάζουν την πολιτική επικαιρότητα του παρελθόντος και τα αδιέξοδά μας.

 

 

 

Σε σύνοψη: είπα στα νέα παιδιά, πως ότι βλέπουν γύρω τους φτιάχτηκε πριν 30 χρόνια και πρέπει να το αλλάξουν, σχηματίζοντας κοινότητες και αλλάζοντας το διάλογό μας. Χωρίς παθητική θέαση, για να γίνουν σαν κι εμάς, αλλά με ενεργό ρόλο και δράσεις. Τους ειπα ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας μας, οι συνεργατικές δουλειές, οι νέες ιδέες θα γίνουν μόνο από αυτούς, και γι αυτό πρέπει να χτυπούν πόρτα-πόρτα στα «παλιά μυαλά» για να τους πωλούν τις ικανότητες και τις ιδέες τους σαν πρεσβευτές της αλλαγής. Τους είπα ότι οι ευκαιρίες που έρχονται από την Ευρώπη και στην Ελλάδα είναι τεράστιες, αλλά δεν αντιμετωπίζονται στο Μπουρνάζι, τα clubάκια και τα νησιά με χαρτζιλικωμένες διακοπές ...παρά με συνεχή δουλειά, και προσπάθεια. Πρέπει οι νέοι να αλλάξουν ρόλο και στάση στη ζωή.

Πιο συγκεκριμένα –εδώ θα ήθελα να εστιάσουμε– έρχονται νέες αγορές και εν δυνάμει νέες θέσεις εργασίας, που θα κατακτηθούν από αυτούς που είναι ανήσυχα πνεύματα και όχι «γερασμένοι-νέοι». Ενδεικτικά στην Ευρώπη (η Ελλάδα είναι ...ακόμη μέλος) σχεδιάζονται προγράμματα και δράσεις που στοχεύουν στο άνοιγμα νέων αγορών:

- 500.000 θέσεις εργασίας σε σύγχρονες μορφές Γεωργίας και έμφαση στα προϊόντα ονομασίας προέλευσης (Ελλάδα)

- 720.000 θέσεις εργασίας στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) με ιδιαίτερη στόχευση στις γυναίκες (Ευρώπη)

- 265.000 Ευρωπαϊκές πατέντες που είναι εν δυνάμει προϊόντα και υπηρεσίες προς εμπορική χρήση (δυστυχώς στο 2013 ούτε μία από Ελληνικό πανεπιστήμιο)

- 6,7 δις smartphones παγκόσμια που σημαίνει, ότι η ψηφιακή οικονομία θα επεκταθεί και στις υπηρεσίες υγείας, εξυπηρέτησης πολιτών, παιδείας κλπ. (Παγκόσμια)

- 2,6 εκατ. νέες θέσεις εργασίας στη θάλασσα όπως για μαρίνες, θαλάσσιο θεματικό τουρισμό, φυτικά καλλυντικά (Ευρώπη)

- 10,5 δις αγορά μόνο τα βιοκαλλυντικά θάλασσας μιας και η χημική καλλυντική βιομηχανία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει πλέον τα κόστη (Ευρώπη)

- 5,8 δις σε υποδομές ενέργειας (Ευρώπη, μεγάλο μέρος τους στην Ελλάδα)

- 1,6 τρις σε υπηρεσίες έξυπνων πόλεων (Παγκόσμια)

Αυτά τα στοιχεία που θα βρείτε στα infosites της ΕΕ, σε επίσημες ομιλίες και διακοινώσεις Ευρωπαίων Επιτρόπων κλπ. Ολα τα στοιχεία δείχνουν το δομικό, βαθύ πρόβλημά μας : αποκτήσαμε τις ικανότητές μας πολύ καιρό πριν, παραμειναμε στα ίδια, σταματήσαμε να ψάχνουμε και τώρα ακούμε θετικά νέα (όπως τα παραπάνω) χωρίς σχέδιο και πρακτικές λύσεις για το καλό των επόμενων γενιών, των παιδιών μας. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι δεν υπάρχει ούτε ένας πολιτικός που να λέει κάτι σχετικό. Σιωπή, τσιτάτα, όλοι ασχολούνται με το πόσα λεφτά μπορούν να δώσουν (σε παθητικούς «άρρωστους»). Νέοι, παλιοί, δημοκράτες και μη, περιμένουν από κάποια μαγική πηγή ..λεφτά! Και δεν περιμένω αυτόν τον πολιτικό να μας τα πει, για να τονώσει την αυτοπεποίθησή μας, αλλά για να αρχίσει να εργάζεται με τις κοινότητες προς το μέλλον και να συμπαρασύρει δημιουργικά μυαλά προς τα εκεί.

Τέλος πάντων, ποιός ξέρει, ίσως μείνουμε για πάντα εκεί (αργοπεθαίνοντας / νομίζοντας ότι θα γλυτώσουμε), αλλά έχω μια μεγάλη ελπίδα για τα νέα παιδιά – για την ακρίβεια είναι το τελευταίο αποκούμπι ελπίδας μου. Ευχαριστώ TEDxAUEB.

Stay tuned ...και ο θεός βοηθός!

Πηγή: www.deasy.gr

 

*Ο Τάσος Παγκάκης διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία σε εταιρική επικοινωνία (corporate communication), καθώς και επικοινωνία μάρκας (brandcommunication) έχοντας συνεργαστεί με πληθώρα εθνικών και πολυεθνικών εταιρειών. Η δουλειά του στις Δημόσιες Σχέσεις, τη Διαφήμιση και την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών έχει διακριθεί και αναγνωριστεί -από θεσμικές και άλλες οργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό- για την αρτιότητα, τη δημιουργικότητα και την αποτελεσματικότητά της.

 

univerΤην λίστα με τα 1000 καλύτερα πανεπιστήμια του πλανήτη ανακοίνωσε εχθές Τρίτη το World University Rankings. Σε αυτή συμπεριλαμβάνονται και επτά ελληνικά τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών να έρχεται πρώτο ανάμεσα σε αυτά της χώρας. Συγκεκριμένα βρίσκεται στην 331 θέση παγκοσμίως (κάτω από Πανεπιστήμιο της Αντβέρπ και πάνω από το Boston College) συγκεντρώνοντας 46.06 βαθμούς.

Από ελληνικής πλευράς στην δεύτερη θέση και 478η στον κόσμο βρίσκεται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με 45,2 βαθμούς και ακολουθεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην 551η θέση (ισοβαθμία με άλλα πέντε πανεπιστήμια) και 44,96 βαθμούς, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με 44,85 βαθμούς στην 582η θέση.

 Στην 631η θέση βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Πατρών συγκεντρώνοντας 44,74 βαθμούς ενώ στην 648η θέση βρίσκεται το Πολυτεχνείο Αθηνών με 44,72 βαθμούς ενώ την λίστα από ελληνικής πλευράς συμπληρώνει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην 926η θέση με 44,36 βαθμούς.

Αξίζει να αναφερθεί ότι σε σχέση με τις βαλκανικές χώρες η Ελλάδα έχει την δεύτερη μεγαλύτερη αντιπροσώπευση στην λίστα με την Τουρκία να διαθέτει 10 πανεπιστήμια, και τις Βουλγαρία, Σερβία και Ρουμανία να αντιπροσωπεύονται από ένα. Συγκρινόμενη με τις άλλες δύο χώρες που βίωσαν την ύφεση και έχουν παρεμφερή πληθυσμό η Ιρλανδία διαθέτει ένα περισσότερο στην λίστα ενώ η Πορτογαλία έχει επίσης επτά.

Κορυφαίο πανεπιστήμιο στον πλανήτη αναδείχθηκε το Χάρβαρντ με το απόλυτο “100 βαθμοί”, ακολουθούμενο από το Στάνφορντ (99,09 βαθμοί) και το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (98,69). Την πεντάδα συμπληρώνουν τα ιστορικά Κέμπριτζ (97,64) και το Όξφορντ (97,51). 

 

Δείτε την πλήρη λίστα εδώ

 

 

Πηγή: www.news247.gr

TEDxAcademy 2014: The Future We Share

  • Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 15:53
  • Γράφτηκε από

genericΤο 5o TEDxAcademy θα λάβει χώρα το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014 στο Μέγαρο Μουσικής. Το θέμα που επιλέχθηκε για φέτος είναι «Το Μέλλον που Μοιραζόμαστε».

 

Ο κόσμος μας εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και εμείς, πολίτες μιας παγκόσμιας κοινότητας, είμαστε μέρος αυτής της διαρκούς εξέλιξης. Πώς αντιλαμβανόμαστε τις αλλαγές σε τεχνολογικό επίπεδο; Πώς αλληλεπιδρούμε με τον αστικό μας χώρο; Πώς διαχειριζόμαστε την ιδιωτικότητά μας στην ψηφιακή εποχή; Πού βρίσκεται η Ελλάδα εν μέσω των εν λόγω αλλαγών και πώς μπορούμε όλοι μαζί ως κοινωνία, αλλά και ο καθένας απο εμάς ξεχωριστά, να εξελιχθούμε μέσα απ' την καινοτομία, τηδημοκρατία και τη δημιουργικότητα; Ο νέος κόσμος που δημιουργείται χαρακτηρίζεται από αφθονία ή από ελλείψεις;

 

Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος μαζι με τους φετινούς ομιλητές μας σε μια συζήτηση με θέμα τις ιδέες που αποσκοπούν στο να μας οδηγήσουν όλους σε ένα καλύτερο μέλλον. Από το επίπεδο των τοπικών κοινοτήτων, έως το επίπεδο της παγκόσμιας κλίμακας.

 

Σας παρουσιάζουμε τους 5 πρώτους ομιλητές του TEDxAcademy 2014:

 

1. James Robinson, καθηγητής Πολιτικών Επιστημών και Οικονομίας στο πανεπιστήμιο Harvard, συν-συγγραφέας του «Γιατί τα έθνη αποτυγχάνουν» (Why Nations Fail). Το 2012, ο James Robinson κατετάγη στους κορυφαίους στοχαστές του κόσμου από το περιοδικό Foreign Policy.

 

2.  Daniel Gilbert, καθηγητής Ψυχολογίας στο πανεπιστήμιο Harvard. Συγγραφέας του διεθνούς best seller «Σκοντάφτοντας στην ευτυχία» (Stumbling on Happiness), το οποίο κέρδισε το 2007 το βραβείο Royal Society Prizes for Science Books. 

 

3.  Keren Elazari, ειδικός ασφαλείας, σημαίνον μέλος της ισραηλινής εκστρατείας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την ηλεκτρονική πειρατεία, για περισσότερα από 12 χρόνια.

 

4.  Αλέξης Παπαχελάς, δημοσιογράφος και διευθυντής της εφημερίδας «Καθημερινή».

 

5. Χάρης Θεοχάρης, τέως Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, ειδικός στον σχεδιασμό, την ανάλυση και εφαρμογή μεγάλων συστημάτων λογισμικού.

 


TEDxAcademy 2014
Πότε: Σάββατο 27.09.2014
Πού: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Τριάντη 
Θέμα: The future we share
Ώρα έναρξης ομιλιών: 12:30. Οι αιτήσεις συμμετοχής ξεκίνησαν! Για να δηλώσετε συμμετοχή 
πατήστε εδώ.Για περισσότερα νέα σχετικά με το TEDxAcademy 2014, μείνετε συντονισμένοι στο
www.tedxacademy.com και στη σελίδα μας στο Facebook.

 

Πηγή: http://blog.tedxacademy.com/

Business Confucius Institute

  • Παρασκευή, 04 Ιουλίου 2014 09:17
  • Γράφτηκε από

conf-logoΤο Ινστιτούτο Κομφούκιος είναι μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Chinese Language Council International της Κίνας. Στο πλαίσιο λειτουργίας του δημιουργεί παραρτήματα σε επίλεκτα Πανεπιστήμια σε όλον τον κόσμο, τα οποία αναπτύσσουν μια σειρά από δραστηριότητες που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη πολιτιστικών και εκπαιδευτικών συνεργασιών με άλλες χώρες και τη διάδοση της κινεζικής γλώσσας και του κινεζικού πολιτισμού σε όλο τον κόσμο.

Σήμερα λειτουργούν περισσότερα από 300 Ινστιτούτα Κομφούκιος σε επιλεγμένα Πανεπιστήμια και στις 5 ηπείρους. Το Ινστιτούτο Κομφούκιος Αθηνών, το πρώτο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα, λειτουργεί σε συνεργασία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) με το University of International Business and Economics (UIBE) της Κίνας. Στόχος του Ινστιτούτου Κομφούκιος Αθηνών είναι η ανάπτυξη ερευνητικών, ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών συνεργασιών μεταξύ Ελλάδας και Κίνας, η προώθηση της κινεζικής γλώσσας και του πολιτισμού στην Ελλάδα και η ενδυνάμωση της φιλίας των λαών των δύο χωρών.

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Ινστιτούτου θα υποστηριχθούν κοινά ερευνητικά προγράμματα (στα Οικονομικά, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, κλπ.) και θα προωθηθεί η ανταλλαγή ερευνητικού προσωπικού και η συνεργασία για τη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και μαθημάτων κοινού ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος. Προβλέπεται επίσης η δημιουργία προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών και ακαδημαϊκού προσωπικού, η θέσπιση υποτροφιών και η δημιουργία προγραμμάτων που θα απευθύνονται σε στελέχη επιχειρήσεων.

Όσον αφορά στη διδασκαλία της κινεζικής γλώσσας, θα λειτουργήσουν προγράμματα μικρής, μέσης και μεγάλης διάρκειας που θα απευθύνονται σε ενήλικες, ανηλίκους και στελέχη επιχειρήσεων και θα οδηγούν στην απόκτηση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (HSK).

 

Περισσότερες πληροφορίες : http://www.confucius.aueb.gr/

Θέματα και απαντήσεις επαναληπτικών εξετάσεων ΑΟΔΕ

  • Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014 20:51
  • Γράφτηκε από τον

epanaliptikesΤην Δευτέρα 23 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν οι επαναληπτικές εξετάσεις για το μάθημα Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΑΟΔΕ) για το έτος 2014. Τα θέματα ήταν κοινά τόσο για τα ημερήσια όσο και και τα εσπερινά λύκεια. Προκειμένου να δείτε τα θέματα που τέθηκαν, πατήστε εδώ. Για να δείτε τις απαντήσεις στις επαναληπτικές εξετάσεις του ΑΟΔΕ, πατήστε εδώ.

 Η επιστημονική ομάδα του aode.gr εύχεται σε όλους τους υποψηφίους καλά αποτελέσματα και καλές διακοπές.

Μπόνους για να πάνε με το ποδήλατο στη δουλειά

  • Δευτέρα, 09 Ιουνίου 2014 15:06
  • Γράφτηκε από

podhlatodouleia 106883858Ένα ιδιαίτερα πρωτότυπο πρόγραμμα ξεκινά στη Γαλλία με σκοπό να προωθήσει τη χρήση του ποδηλάτου. Σύμφωνα με το πιλοτικό πρόγραμμα εξάμηνης διάρκειας, οποιος εργαζόμενος πηγαίνει με ποδήλατο στη δουλειά, θα λαμβάνει μπόνους ως ανταμοιβή!

Το σχέδιο προστίθεται σε ανάλογες πρωτοβουλίες και άλλων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και εντάσσεται σε μια προσπάθεια βελτίωσης της δημόσιας υγείας, μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης αλλά και της κατανάλωσης καυσίμων. Πολλά κράτη, συμπεριλαμβανομένων της Ολλανδίας, της Δανίας, της Γερμανίας, του Βελγίου και της Βρετανίας έχουν θέσει σε εφαρμογή προγράμματα για τη χρήση ποδηλάτου για τις μετακινήσεις των εργαζομένων, με διαφορετικά είδη κινήτρων: φορολογικές ελαφρύνσεις, χρηματική αποζημίωση ανά χιλιόμετρο ή οικονομικά βοηθήματα για την αγορά ποδηλάτων.


Στη Γαλλία, περίπου 20 εταιρείες και οργανισμοί, που απασχολούν συνολικά 10.000 εργαζόμενους, έχουν συμφωνήσει να πληρώνουν το προσωπικό τους 25 λεπτά του ευρώ ανά χιλιόμετρο μετακίνησης με ποδήλατο, ανέφερε σε σημερινή του ανακοίνωση το γαλλικό υπουργείο Μεταφορών.

Ο γάλλος υπουργός Μεταφορών Frederic Cuvillier είπε ότι αν τα αποτελέσματα της δοκιμής είναι ενθαρρυντικά, θα εφαρμοστεί ένα δεύτερο στάδιο του πειράματος, σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Το υπουργείο Μεταφορών ελπίζει ότι τα κίνητρα για τη μετακίνηση με ποδήλατο προς και από τους χώρους εργασίας θα ενισχύσει τη χρήση ποδηλάτου για μετακίνηση κατά 50% – από το 2,4% που είναι σήμερα – επί του συνόλου αυτών που μετακινούνται από το σπίτι στη δουλειά, διανύοντας περίπου 800 εκατομμύρια χιλιόμετρα, με μέση απόσταση τα 3,5 χιλιόμετρα ανά μετακίνηση.

 

Πηγή: www.perierga.gr

kontopoulos-05Συνέντευξη στην Πολυξένη Αθανασούλια

Στο Λονδίνο ήρθα για πρώτη φορά, όταν αποφάσισα να ανοίξω το Carpo –δεν ταξιδεύω πολύ. Η ιδέα ήταν δική μου. Δεν με συμβούλεψε κανείς ούτε βρήκα έτοιμο business plan. Έπρεπε να ανταγωνιστώ βαριά ονόματα στη σοκολάτα και μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων με καφέδες, όπως αυτό που βλέπεις απέναντι.

Μου αρέσει που το μαγαζί έχει πολυεθνικό χαρακτήρα. Εκτός από Έλληνες, απασχολώ έναν Ιταλό, έναν Πορτογάλο, έναν Άγγλο, μια κοπέλα από την Γκάνα… Οι ξηροί καρποί και τα φρούτα προέρχονται από όλα τα μέρη της γης –το γράφουν τα ταμπελάκια πάνω σε κάθε τσουβάλι. Τα ελληνικά προϊόντα προβάλλονται με τρόπο. Ξεχωρίζουν γιατί είναι πιο γευστικά, γιατί είναι τα καλύτερα. Το μέλι από την Κάλυμνο, για παράδειγμα, το δίνω και στην κόρη μου.

Λέμε στους Άγγλους πώς να καθαρίζουν το αράπικο φιστίκι –δεν το ξέρουν και το τρώνε με τη φλούδα. Τρελαίνονται για τα αποξηραμένα μανταρίνια, δοκιμάζουν σοκολάτες, διαλέγουν καρύδια κατευθείαν μέσα απ’ το τσουβάλι, κοιτάζουν τον ελληνικό καφέ στο μπρίκι και παραγγέλνουν ακούγοντας Frank Sinatra και Edith Piaf. Πού αλλού αγοράζεις ξηρούς καρπούς, πίνοντας καφέ και ακούγοντας τέτοια μουσική;

Από το Φεβρουάριο, που ανοίξαμε, μέχρι σήμερα η επιτυχία ξεπερνά κάθε προσδοκία. Από τότε μένω σχεδόν μόνιμα στο Λονδίνο. Τρελαίνομαι, ειδικά όταν οι τουρίστες στέλνουν άλλους τουρίστες: έρχονται από την άλλη άκρη του κόσμου και ψωνίζουν επειδή τους το πρότεινε ένας φίλος. Δεν το περίμενα αυτό για τον ξηρό καρπό.

Με τα αδέλφια μου, τον Βασίλη και τον Αλέξη, είμαστε ενωμένοι σαν μία γροθιά. Όταν χάσαμε τον πατέρα μας, εγώ ήμουν 12 χρονών και, ως μεγαλύτερος, είχα απέναντί τους προστατευτικό ρόλο. Η επιτυχία της Carpo Hellas οφείλεται και στους τρεις μας. Είμαστε ομάδα.

Το 1990 ήμουν στο δεύτερο έτος Νομικής –έφθασα οριακά στο πτυχίο, αλλά, τελικά δεν το πήρα. Το μυαλό μου ήταν στραμμένο στο πώς θα επιβιώναμε ως οικογένεια. Είχαμε κληρονομήσει μια αποθήκη στην οδό Κρίσης, στην Κυψέλη. Δίπλα υπήρχε μόνο ένα γραφείο τελετών –για να καταλάβεις, ούτε νεκρός δεν πατούσε το πόδι του. Σκέφτηκα «γιατί δεν βάζουμε μέσα ξηρούς καρπούς μήπως και φανεί κανένας άνθρωπος»;

Όταν είσαι 19 χρονών δεν σκέφτεσαι αν το εμπόριο είναι δύσκολο, αν κρύβει παγίδες, αν θα αποτύχεις.Δεν φοβάσαι τίποτα. Ξεκινήσαμε να πουλάμε φιστίκια στα ζεμπίλια και να διανέμουμε στα γύρω μαγαζιά. Αφού μάθαμε την πρώτη ύλη, περάσαμε στην επεξεργασία, στο καβούρδισμα και στη συσκευασία. Αρχικά συστήσαμε μια μικρή οικοτεχνία, μετά βιοτεχνία και το 2002 ανοίξαμε τη σύγχρονη μονάδα παραγωγής στον Ασπρόπυργο.

Ο Ασπρόπυργος είναι ο κόμβος. Από εκεί διανέμουμε καθημερινά σε όλη την Ελλάδα και παράλληλα έχουμε την αποκλειστική αντιπροσωπεία της Jacobs στην εστίαση για όλη την Αττική. Το πιο βασικό, όμως, είναι ότι ελέγχω την πρώτη ύλη μου χωρίς να εξαρτώμαι από άλλους. Οι καρποί είναι ζωντανοί οργανισμοί. Αφού σχηματίσουν έναν κύκλο ζωής, πεθαίνουν. Γι’ αυτό και στη χονδρική δεν πουλάω ποτέ μεγάλες ποσότητες –δεν θέλω να έχω επιστροφές. Η λιανική είναι πιο δύσκολη: δεν αρκεί μόνο η ποιότητα, χρειάζεται επικοινωνία με τον πελάτη. Να χαμογελάς, να καλοδέχεσαι, να ευχαριστείς. Αν δεν έχεις επικοινωνία, δεν έχεις και πελάτες. Οπότε, τι να την κάνεις την ποιότητα;

Όταν ανοίξαμε στο Κολωνάκι, τον Νοέμβριο του 2011, καθόμουν εκεί με τις ώρες –τόσο πολύ μου άρεσε. Πάντοτε φανταζόμουν ένα μαγαζί που να βγαίνει από μέσα μου, να είναι ζεστό, φιλικό, να σε ταξιδεύει.

Παρότι δεν μου ταιριάζει μια Ελλάδα σε κρίση, παραδέχομαι ότι έχει ευκαιρίες. Παλιότερα δεν τόλμησα να νοικιάσω την ίδια γωνία στο Κολωνάκι. Αν το είχα κάνει, ίσως τώρα να είχα καταστραφεί.

Δεν υπάρχει τύχη στην επιχειρηματικότητα, εμείς την καθορίζουμε. Αν ξέρεις να κάνεις κάτι καλά, απλώς κάν’ το και στην πορεία εξέλιξέ το. Μην αποπειραθείς κάτι άλλο. Μια φορά το έκανα και έχασα.

Ένας επιχειρηματίας, εκεί που κερδίζει ένα 50%, την ίδια στιγμή χάνει ένα άλλο 50% κάπου αλλού. Ο καλός επιχειρηματίας είναι αυτός που μειώνει τη ζημιά. Που ξέρει πότε να σταματάει.

 

Ήδη πληρώνω το τίμημα της επιτυχίας. Με την κόρη μου μιλάω μέσω Skype. Μετράει τις μέρες που έχει να με δει και μου λέει διαρκώς πόσο της λείπω. Όταν είσαι σε μία ξένη χώρα, μακριά από την οικογένειά σου, ό, τι κι αν έχεις πετύχει, δεν έχεις τίποτα.

Πηγή : www.andro.gr

ep agogis  

 

Αρθρογραφία

Prev Next Page: