aothedugr

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Κύριο

  • Posted on:  Σάββατο, 25 Μαΐου 2013 10:49
  • Γράφτηκε από τον 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(2 ψήφοι)

csr"Η επιχείρηση εκτός από προϊόντα ή υπηρεσίες, προσφέρει απασχόληση, ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών και πρέπει να αισθάνεται κοινωνική ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον της" αναφέρει το σχολικό βιβλίο στο κεφάλαιο 1 και συγκεκριμένα στην παράγραφο "η επιχείρηση ως κοινωνική οργάνωση".  Στο άρθρο που ακολουθεί θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Corporate Social Responsibility).

 

 Εν συντομία θα μπορούσαμε να ορίσουμε την Ε.Κ.Ε. ως την οικειοθελή δέσμευση μιας επιχείρησης για την ενσωμάτωση - στις επιχειρηματικές της πρακτικές - οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων που είναι πάνω και πέρα από όσα επιβάλλονται από τη νομοθεσία και έχουν σχέση με τον σεβασμό των ομάδων συμφερόντων (καταναλωτές – μέτοχοι – προμηθευτές – κοινωνία κ.α.) όπου επηρεάζονται από τις δραστηριότητές της.

Σύμφωνα με τον Howard Bowen - ο οποίος θεωρείται ο πατέρας της Ε.Κ.Ε - «η υπευθυνότητα αναφέρεται στην υποχρέωση των επιχειρηματιών να επιδιώκουν εκείνες τις πολιτικές, να λαμβάνουν εκείνες τις αποφάσεις ή να ακολουθούν εκείνες τις δράσεις που να συνάδουν με τους στόχους και τις αξίες της κοινωνίας μας». Η σχέση επιχείρησης - κοινωνίας είναι αμφίδρομη και για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί οφείλουν να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον και αντίστοιχα να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους. Συμπερασματικά λοιπόν η Ε.Κ.Ε. υποδηλώνει την ισόρροπη αντιμετώπιση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδρασης της λειτουργίας μιας επιχείρησης και βασίζεται στο τρίπτυχο της οικονομικής ανάπτυξης, της βιωσιμότητας και της κοινωνικής συνοχής.

 Είναι κοινή διαπίστωση ότι οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται ενεργά σε διάλογο και συνεργασία με ταενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) έχουν καλύτερη εικόνα και παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να χειριστούν καλύτερα μια πιθανή κρίση και να εξέλθουν ταχύτερα και με μικρότερες απώλειες από αυτήν. Άλλωστε δεν είναι λίγες οι έρευνες που έχουν δείξει ότι εταιρίες οι οποίες δεν συµπεριφέρονταν, κατά τη γνώµη των καταναλωτών κοινωνικά υπεύθυνα, "τιμωρήθηκαν" από αυτούς. Αυτό το εύρηµα επιβεβαιώνει κάτι που αρκετές εταιρίες έχουν µάθει µε "σκληρό" τρόπο: ότι η εταιρική εικόνα και οιπωλήσεις κινδυνεύουν όταν οι πελάτες έχουν αρνητική αντίληψη για τη συµπεριφορά µιας εταιρίας. 

 Έτσι αναπτύχθηκε το 1999  ένα παγκόσμιο δίκτυο επιχειρήσεων και οργανισμών για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με την ονομασία Global Compact. Το δίκτυο αυτό ξεπερνά τις 80 χώρες και τα 2000 μέλη και όταν μια εταιρεία ή οργανισμός γίνεται μέλος σε αυτό υποχρεούται κάθε έτος να παρουσιάζει έναν ετήσιο κοινωνικό απολογισμό.  Πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία αξιολόγησης σύμφωνα με την οποία γίνονται  πράξη 10 παγκόσμιες αρχές (10 universal principles). Αυτές είναι:  

1.         Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να στηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρώπινων δικαιωμάτων 

2.        Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διασφαλίζουν ότι δεν συνεργούν σε καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων  

3.        Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την ελευθερία του συνδικαλίζεσται και την αποτελεσματική αναγνώριση του δικαιώματος για συλλογικές διαπραγματεύσεις  

4.        Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη κάθε μορφής καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας  

5.        Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την ουσιαστική κατάργηση της παιδικής εργασίας  

6.        Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη των διακρίσεων σε σχέση με τις προσλήψεις και την απασχόληση  

7.        Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν μια προληπτική προσέγγιση ως προς τις περιβαλλοντικές προκλήσεις  

8.       Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την προώθηση μεγαλύτερης περιβαλλοντικής υπευθυνότητας  

9.        Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και διάδοση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών  

10.     Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντιτίθενται σε κάθε μορφής διαφθορά, συμπεριλαμβανομένων του εκβιασμού και της δωροδοκίας 

 Στη χώρα μας από το 1999 δραστηριοποιείται το "Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη" που είναι ένα Δίκτυο επιχειρήσεων με τη μορφή μη κερδοσκοπικού Σωματείου. Αποστολή του είναι η προώθηση της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και η προβολή της, τόσο προς τον επιχειρηματικό κόσμο όσο και προς το κοινωνικό περιβάλλον, με απώτερο στόχο την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Δείτε εδώ μερικές καλές πρακτικές για την εταιρική κοινωνική ευθύνη.

 

Το άρθρο επιμελήθηκε ο Αριστείδης Νότης / οικονομολόγος - εκπαιδευτικός 

 

 

Διαβάστηκε 3325 φορές
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Ο κακός manager Ο μηχανισμός της αγοράς »
ep agogis  

 

Αρθρογραφία

Prev Next Page: